O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Nauczyciel pracujący z dziećmi pięcio- i sześcioletnimi ma obowiązek
je zdiagnozować.
Wynika to z zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych. 

O gotowości szkolnej

 Przygotowaliśmy specjalny arkusz on-line dla nauczycieli.

Instrukcja obsługi
 • Zaloguj sie korzystając z adresu email i hasła
  instrukcja 01instrukcja 02
 • Lista dotychczas wprowadzonych arkuszy jest dostępna z poziomu głównego menu witryny - pozycja Wypełnij arkusz on-line
  instrukcja 03
 • Aby dodać nowy arkusz badania użyj przycisku Dodaj nowy znajdującego się po prawej stronie strony. Nowy arkusz dodawany jest jako badanie wstępne dziecka. 
  instrukcja 04
 • Aby zapisać wprowadzone dane użyj przycisku zapisz. Pomiędzy poszczególnymi podstronami arkusza należy się przełączać korzystając z przycisków wstecz i dalej umieszczonych na dole strony.
  instrukcja 05
 • W dowolnym momencie możliwy jest powrót do listy wprowadzonych arkuszy. Należy kliknąć na przycisk powrót znajdujący się w górnej części strony.
  instrukcja 06
 • Po wypełnieniu w całości arkusza badania wstępnego użytkownik ma możliwość dodania dla tego samego dziecka drugiej diagnozy - końcowej.
  instrukcja 11
 • Z poziomu listy wprowadzonych arkuszy diagnozy można sprawdzić wyniki badania oraz edytować lub usunąć dowolny arkusz. Można także wygenerować druk Informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz druk Zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli wprowadzony arkusz dotyczył diagnozy końcowej dziecka możliwe jest ponadto porównanie wyników badania z wynikami diagnozy wstępnej.
  instrukcja 07
 • Po pierwszym wygenerowaniu druku Informacji... lub Zaświadczenia... wprowadzone przez użytkownika wartości są zapisywane w systemie. Aby ponownie wczytać wartości standardowe należy usunąć wprowadzony dokument.
  instrukcja 09
Wypełnij arkusz on-line